Mateřská škola Veselá

Veselá u Mnichova Hradiště

Organizace školního roku 2023/2024

Podzimní prázdniny:  26.10.2023 – 27.10.2023 – provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Vánoční prázdniny: 23.12.2023 – 01.01.2024 – všechny mateřské školy jsou uzavřeny

Jarní prázdniny: 04.03.2024 – 10.3.2024- provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Hlavní prázdniny: 01.07.2024 – 26.07.2024 – provoz zajišťuje MŠ Jaselská

Od 29.07.2024 – 09.08.2024  – všechny mateřské školy uzavřeny

12.08.2024 – 30.08.2024 – provoz zajišťuje MŠ Mírová

Na prázdninový provoz podávají rodiče závazné přihlášky k docházce dítěte.