Školní vzdělávací program

Naší snahou je, aby atmosféra a prostředí v MŠ bylo vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, aby se v něm děti cítily bezpečně, jistě, spokojeně a radostně, a aby jim zajistilo možnost vyjádřit své myšlenky a přání.

Cílem naší práce v rámci vzdělávací činnosti je zaměření se na rozvoj správné výslovnosti u dětí a případnou nápravu řeči. Činnost uskutečňujeme ve spolupráci s rodiči a logopedem. Usilujeme o dobrou spolupráci s rodiči v oblasti aktuálního zdravotního stavu dítěte. Naším cílem je zaměření se na příjemnou a pozvolnou adaptaci dítěte při příchodu do mateřské školy a na budování vztahu vzájemné důvěry jak mezi dětmi, tak mezi dítětem a pedagogickými pracovníky. Rozvíjíme základy pro významné lidské vlastnosti, které pomohou dětem obstát v dospělosti. Chceme docílit, aby se děti pomocí různých činností učily samostatnosti, komunikaci, toleranci, zdravému sebevědomí, morálce, získávat a používat informace, nést zodpovědnost, přijímat změny, vnímat, pozorovat, být aktivní, umět pracovat v kolektivu, mít vztah k přírodě a zdravému životnímu stylu a k výsledkům lidské činnosti.

Školní vzdělávací program se jmenuje:
"S písničkou vejdu do pohádky". Hlavní pilíře ŠVP tvoří zdravý životní styl, kamarádství, hra a celkový rozvoj osobnosti dítěte. Naším mottem je "Zpívejme si zpívejme a mějme se rádi“. Vzdělávání dětí je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích během celého dne. MŠ pracuje podle schématu, který tvoří celoroční téma mateřské školy rozpracované do čtyř integrovaných bloků: "Šel zahradník do zahrady s motykou", "Sněží snížek, sněží, kolem starých věží", "Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře", "Jó, třešně zrály, sladký třešně zrály".

ŠVP

ŠVP

ŠVP

ŠVP

ŠVPTento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl