Vítejte na stránkách naší školky

Vedoucí učitelka:
Pavla Churáčková

Učitelka:
Milena Cihlářová

Školnice:
Jana Bečicová

Telefon: 773 975 252
E-mail: msvesela@centrum.cz

Adresa:
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště
příspěvková organizace

Pracoviště 3 – VESELÁ
Školní č.p. 70
295 01 Mnichovo Hradiště - Veselá

Provoz MŠ:
06.00 – 15.30 hod


Aktuální informace
Letní pozdrav
Příjemné a slunečné prožití dovolené a prázdnin všem rodičům a dětem přejí zaměstnanci MŠ ve Veselé.

Po zasedání vlády nastaly změny v nošení roušek u dětí
Vážení rodiče, k naší nemalé radosti 30.4.2020 vláda ČR schválila, že v mateřských školách nově mohou být děti od dvou do sedmi let bez roušek. Protože toto opatření platí od 1.května, pozbývá platnosti požadavek vybavit dítě 10 ks roušek. Děti mohou bez roušek pobývat ve vnitřních prostorách mateřské školy a také na školní zahradě. Nadále platí nošení roušek pro dospělé, zvýšené hygienické opatření při úklidu, stravování a dezinfekci vnitřních prostorů. Dezinfekci zahrady jednou týdně v době nepřítomnosti dětí a personálu zajišťuje město Mnichovo Hradiště. Zvýšenou pozornost budeme u dětí věnovat při hygieně rukou dostatečným mytím mýdlem a vodou. Jedinou kapku šetrné gelové dezinfekce obdrží dítě při ranním filtru. Věříme, že toto opatření vlády nám všem ulehčí život. Pokud obdržíme slíbený metodický pokyn MŠMT, mohou nastat další změny, o kterých vás budeme neprodleně informovat. Děkuji za pochopení ředitelka školy: Lenka Dutková

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE
Upozorňujeme rodiče, že na hlavní webové stránce Mateřské školy města Mnichovo Hradiště jsou v sekci dokumenty ke stažení umístěny pokyny MŠMT k provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020

PODMÍNKY A OPATŘENÍ K PROVOZU V MŠ OD 4.5.2020
Vážení rodiče, Mateřské školy města Mnichovo Hradiště budou opět v provozu od 4.5.2020. Začíná tedy provoz i ve Veselé. Otevírací doba je nezměněna. Konkrétní podmínky provozu mateřské školy , kterými se budete řídit ,máte všichni na svých e-mailech . Děkujeme a přejeme hezké dny. S pozdravem Churáčková Pavla

Oznámení
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště bude opět v provozu od 4.5.2020.
Zároveň apelujeme na všechny rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a využívali ji v nezbytně nutných případech, kdy musí být na svých pracovištích.
Konkrétní podmínky provozu mateřské školy budou stanoveny a zveřejněny na webových stránkách mateřské školy poté, co obdržíme metodické pokyny od MŠMT a MZ.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, Mírová 683,295 01 Mnichovo Hradiště oznamuje, že zápis dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 do Mateřské školy města Mnichovo Hradiště. okres Mladá Boleslav, se bude konat ve dnech 4. 5., 5. 5., 6. 5. a 7. 5.2020 na jednotlivých mateřských školách, tj. v Mírové ulici čp. 683, v Jaselské ulici čp. 1238 a ve Veselé - Školní čp.70. Od 20.4. - 24. 4. 2020 v době od 8:00 - 12:00 hod. si rodiče vyzvednou připravený balíček s informacemi a tiskopisy. Balíčky budou připraveny na veřejně přístupném místě v mateřských školách. Balíček si vyzvednete v té mateřské škole, kam chcete dítě zapsat. Žádáme o ohleduplné jednání při vyzvedávání i odevzdávání balíčku přiměřené rozestupy. Sebou: vlastní tužku, gumové rukavice, roušku. Další možnost podání přihlášky: Webové stránky – www.ms-mnhradiste.cz zde najdete v odkazu ZÁPIS 2020 všechny potřebné dokumenty od 20.4.2020 budou ke stažení i s informacemi týkajících se zápisu. Plánovaný den otevřených dveří je zrušen. Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne k 31.8.2020 věku 5 let, je povinen toto dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období kalendářního měsíce března 2020
Ředitelka Mateřské školy města Mnichovo Hradiště, Mírová 683, v souladu s § 123, odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle odst, 5 § 6 vyhlášky č.I4/2005 Sb., o předškolním vzděláváni. v platném znění, stanovila výši úplaty za předškolní vzděláváni na období kalendářního měsíce března 2020 takto : Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání na období kalendářního měsíce března 2020 je stanovena na částku 225,-Kč. Odůvodnění: V celé Mateřské škole města Mnichovo Hradiště, okres Mladá Boleslav, je z důvodu vyhlášení krizového stavu na území ČR a z rozhodnutí zřizovatele mateřské školy provoz omezen od 17.3.2020 pouze pro děti rodičů pracujících ve veřejné správě, pro děti matek samoživitelek a speciální případy odůvodněné stávající krizovou situací. Školné za tyto děti bude hrazeno v plné výši, tzn. 450,- Kč za kalendářní měsíc. Snížená částka je určena pouze pro děti, které od 17.3.2020 do 31.3.2020 mateřskou školu nenavštěvují, a je stanovena poměrnou částkou z výše úplaty stanovené pro stávající školní rok.

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA ZÁKLADĚ USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Č. 89 ZE DNE 15.3.2020 A PŘIJETÍM KRIZOVÉHO OPATŘENÍ SE MATEŘSKÁ ŠKOLA MĚSTA MNICHOVO HRADIŠTĚ UZAVÍRÁ PRO VEŘEJNOST… (Vláda nařizuje s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, …) PROVOZ PRO DĚTI POTŘEBNÉ UMÍSTIT JE V MŠ MÍROVÁ OD 6.00 -16.30 HODIN. RODIČŮM DĚTÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, POKUD O TO POŽÁDAJÍ, BUDE VYSTAVEN DOKLAD O OŠETŘOVÁNÍ DÍTĚTE OD 17.3.2020. NAPIŠTE , PROSÍM, NA EMAILOVOU ADRESU: ms1mh@comfeel.cz jméno rodiče i dítěte, RČ dítěte. Na Vaší emailovou adresu zašle paní ředitelka scanem potvrzení. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ MŠ Veselá

OZNÁMENÍ O PROVOZU MŠ
Od úterý 17.3.2020 zajišťuje provoz mateřské školy pouze pracoviště Mírová. Provoz je zajištěn pouze pro děti, jejichž rodiče vykonávají nezbytně nutná povolání pro zajištění chodu státu (bezpečnostní složky, zdravotnictví ..) a dále pro matky samoživitelky TOTO NAŘÍZENÍ PLATÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ

!!! OPATŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY !!!
ŠKOLNÍ JÍDELNA BUDE PO DOBU TRVÁNÍ OPATŘENÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ VAŘIT PODLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍTOMNÝCH DĚTÍ. JE ZRUŠEN VÝDEJ OBĚDŮ V PRVNÍ DEN NEPŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

Starší novinky

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl